Inspiracją do założenia Wydawnictwa Grodkowskiego, a potem „Dobrego Słowa” była idea promowania dobrej literatury. W założeniu wydawnictwo ma umożliwić autorowi debiut i wypromować jego książkę, aby mógł potem na partnerskich warunkach podjąć współpracę z dużą, profesjonalną oficyną, która gwarantowałaby mu dynamiczny rozwój kariery i wielkie nakłady.
  „Dobre Słowo” zajmuje się literaturą na najbardziej fascynującym poziomie - tworzenia i odkrywania. Marzeniem założycieli jest stworzenie środowiska, w którym dyskutuje się o tym jak tworzyć literaturę, pomaga się zaistnieć ciekawym inicjatywom, pozytywnie motywuje autorów. Zupełnie natomiast nie interesuje ich tworzenie korporacji, w której najważniejszy jest księgowy
  Ważną zasadą w działalności „Dobrego Słowa” jest oddanie autorom decyzji, jaki ostateczny kształt będzie miało ich dzieło. Wynika to z doświadczeń założycieli, którzy wielokrotnie zetknęli się z próbami nieudanych ingerencji redaktorskich, które zdecydowanie obniżały poziom książki. Utwory opublikowane przez wydawnictwo są więc „wersjami autorskimi” utworów, a ewentualne poprawki miały jedynie charakter drobnej korekty interpunkcji (lecz i w tym wypadku obowiązuje zasada nadrzędności intuicji językowej twórcy nad sztywnymi zasadami gramatycznymi).
  Kolejną zasadą jest stworzenie warunków do zachowania całkowitej anonimowości przez twórców, o ile tego sobie życzą. Istnieją bowiem autorzy, którzy ze względu np. na swoje życie zawodowe nie chcą być kojarzeni ze swoimi książkami.
  Obecnie runek książek przeżywa rewolucję, która najprawdopodobniej całkowicie zmieni system wydawniczy. Publikacje elektroniczne sprawią, że zmarginalizowaniu ulegnie rolą hurtowni książkowych, które teraz w dużej mierze decydują o sukcesie książki, choćby poprzez odmowę dystrybucji tytułu, selfpublishing uniezależni autorów od wydawnictw. Na tym prawdziwie wolnym rynku ważna rola przypadnie podmiotom, których logo stanie się znakiem jakości firmowanej czy polecanej przez nie literatury. To będzie czas portali literackich i blogerów. Mamy nadzieję, że będzie to również doskonały okres dla „Dobrego Słowa”, związanych z nim autorów i świetnie napisanych przez nich książek.
  „Dobre Słowo” to podmiot, którego działalność nie ogranicza się jedynie do aktywności na polu wydawniczym. To również szereg inicjatyw lokalnych o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.          
Copyright  ©  by "Dobre Słowo" 2013


dobre słowo d. Wydawnictwo Grodkowskie